Pretraživanje

Arhiva novosti

Objavljeno: 12.6.2015. u 9:56
|

Uporabna dozvola za riječki spremnik

News archive : Uporabna dozvola za riječki spremnik

Primopredaja izvedenih radova na kuglastom spremniku

Sukladno izdanoj građevnoj dozvoli, održanom tehničkom pregledu i provedenom pokusnom radu, a temeljem zahtjeva investitora INA-Industrija nafte d.d., Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja RH, izdana je uporabna dozvola za građevinu Rekonstrukcija - zamjena plašta spremnika ukapljenog naftnog plina UNP 336 SE-022 (kapaciteta 5.000 m³), u Rafineriji nafte Rijeka, lokacija Urinj, maniputacija Sršćica, na k.č. 1080/6, k.o. Kostrena - Sv. Barbara. Radovi na dovršetku skladišnog prostora za UNP u Rafineriji nafte Riieka su okončani i građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne i druge infrastrukture, određene građevnom dozvolom. Dana 11.6.2015. potpisan je Zapisnik o konačnoj primopredaji izvedenih radova, kada počinje teći jamstveni rok za isporučenu opremu i izvedene radove u trajanju od 18 mjeseci. Radovi su izvedeni od 23.01.2014. do 16.12.2014., a ukupna vrijednost radova je bila 16,8 milijuna kuna. 

Đuro Đaković je ovim još jednom potvrdio svoje znanje, kvalitetu i sposobnost na izvođenju radova ovako zahtjevnih i kompleksnih građevina.
Ostali članci
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka izlaza peći

Isporuka izlaza peći

22. prosinca 2015. u 13:35
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Ugovor o pripajanju društava

Ugovor o pripajanju društava

24. kolovoza 2015. u 8:41
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka mlina cementa za Cemtec

Isporuka mlina cementa za Cemtec

14. kolovoza 2015. u 14:43
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka gotovih proizvoda

Isporuka gotovih proizvoda

7. srpnja 2015. u 9:34
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka mlina cementa za Cemtec

Isporuka mlina cementa za Cemtec

29. travnja 2015. u 13:03
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka mlina cementa za Cemtec

Isporuka mlina cementa za Cemtec

23. veljače 2015. u 13:26
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Potpisan ugovor za izradu mlina cementa

Potpisan ugovor za izradu mlina cementa

23. veljače 2015. u 13:24
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Riječki spremnik u pokusnom radu

Riječki spremnik u pokusnom radu

20. veljače 2015. u 13:28
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka izlaza mlina

Isporuka izlaza mlina

19. prosinca 2014. u 13:40
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka cjevovoda hidro turbine

Isporuka cjevovoda hidro turbine

30. svibnja 2014. u 14:07
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka 2 komada draft tube

Isporuka 2 komada draft tube

29. svibnja 2014. u 14:08
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Spremnici u Omišlju pušteni u rad

Spremnici u Omišlju pušteni u rad

11. ožujka 2014. u 14:10