Pretraživanje

Novosti

Predstavljanje projekta "Čisti vodik za plavi Dunav i zelenu Slavoniju"

Novosti : Predstavljanje projekta "Čisti vodik za plavi Dunav i zelenu Slavoniju"

Prezentacija "Udruge H2-Hydrogen Cell"

U Hrvatskoj gospodarskoj komori Zagreb održan je sastanak radne skupine na kojem je predstavljen projekt udruge H2 čisti vodik za plavi Dunav i zelenu Slavoniju. Cilj je projekta proizvodnja vodika iz OIE i iz otpada na području Slavonije i Baranje, otvaranje "zelenih riječnih luka" i novih radnih mjesta, te poticanje energetske neovisnosti.
"Vodik kao gorivo budućnosti" predstavlja cilj ovog projekta i poticanje proizvodnje čistog vodika iz obnovljivih izvora energije, sukladno Direktivi EU koja je usmjerena na smanjivanje emisija CO2 i dekarbonizaciju prometa i industrije. Tako ambiciozni planovi zahtijevaju velika ulaganja u infrastrukturu, od proizvodnih pogona, do distribucije korisnicima, za koja je Unija predvidjela 20 milijardi eura u idućih deset godina.
U sklopu EU Green deala Udruga industrije Hydrogen Europe predstavila je inicijativu Zeleni vodik, čiji je cilj do 2030. proizvesti 4,4 milijuna tona zelenog vodika, što je ekvivalent 173 TWh energije (od ukupno potrebnih 665 TWh), a u okviru te inicijative planirano je 20 milijardi eura investicija u narednih 5 do 10 godina.
Projektom bi se obuhvatile tvrtke i poduzetnici u cijelom energetskom lancu, od proizvodnje iz velikih solarnih elektrana, elektrolizom vode i iz otpada, do potrošnje kao završnog dijela procesa koja bi se odvijala u području komunalnih i javnih djelatnosti gradova, općina i industrije u ovoj regiji.
U konzorcij hrvatskih tvrtki koji predvode energetsku tranziciju na vodik svoje mjesti ima i ĐĐ Industrijska rješenja sa svojim razvojnim planovima da se brojne neiskorištene zelene površine i hale našeg kompleksa iskoristi za solarne panele, pa onda i ući u proizvodnju vodika.
"Energetska tranzicija mora biti iskorak za Hrvatsku, ono što se činilo kao daleka budućnost, već se danas počinje primjenjivati. Ne smijemo kasniti".  (Iz HGK)

Kreće probni rad Geotermalne elektrane

Novosti : Kreće probni rad Geotermalne elektrane
GE Velika 1 spremna za probni rad

Geotermalna elektrana u Velikoj Cigleni (Bjelovar), uspješno je obavila tehnički pregled, te se očekuje izdavanje uporabne dozvole kada će Postojenje snage 10 MWel krenuti u probni (eksperimentalni) rad i kada bi iz energane trebali poteći prvi megavati električne energije, nakon čega se kreće u puni proizvodni pogon. Temperatura vode koja će se iskorištavati na proizvodnim bušotinama za proizvodnju električne energije kreće se oko 175 °C i crpi s dubine čak od 4.700 metara. Postrojenje iz nalazišta izvlači vodu, iznova se zagrijava pod zemljom i ponovo koristi zagrijana kako bi se pretvorila u električnu energiju, što znači da geotermalna voda tako u neprekinutom nizu cirkulira od proizvodne bušotine, predaje svoju toplinu mediju, vraća se u utisnu bušotinu i ponovno zagrijava u sloju vrućih stijena, nakon čega cijeli proizvodni proces započinje ponovno.

Završni radovi na GE Velika Ciglena 1

Novosti : Završni radovi na GE Velika Ciglena 1

GE Velika Ciglena

Sudjelovanje Đure Đakovića u još jednom velikom projektu, koji se privodi kraju, a s obzirom da su u završnoj fazi izvođenje radova na izgradnji prve hrvatske ORC Geotermalne elektrane "Velika 1”, snage 10 MWel, ovih dana se očekuje tehnički pregled građevine. Investitor je hrvatska tvrtka Geoen s turskim partnerom MB Holding, a Velika Ciglena će biti ne samo prva hrvatska, nego i najveća europska ORC geotermalna elektrana, koja će proizvoditi električnu energiju uz pomoć vrele vode iz geotermalnih izvora.

 

BE-TO Osijek i Sisak u pogonu

Novosti : BE-TO Osijek i Sisak u pogonu

BE-TO Osijek i BE-TO Sisak

Za investitora Hrvatska elektroprivreda okončani su radovi Đure Đakovića u zajednici s HOST B.V. iz Nizozemske na izgradnji kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu - BE-TO Osijek koja je u punom pogonu, kao i  kogeneracijska elektrana - BE-TO Sisak čija toplinska stanica je u radu (i u funkciji grijanja), dok puni pogon se očekuje u travnju ove godine.  

BE-TO Osijek će zajedno s BE-TO Sisak (3MWe/10MWt) biti prva kogeneracijska postrojenja na šumsku biomasu, te ujedno i prve elektrane ovog tipa u HEP grupi. Kogeneracijske elektrane proizvodit će tehnološku paru za industriju, toplinsku energiju za grijanja grada i električnu energiju (status povlaštenog proizvođača električne energije).  

ĐĐIR potisao novi ugovor

Đuro Đaković potisao ugovor za INA - Industriju nafte Zagreb

ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. i Đuro Đaković Grupa d.d. potpisali su s INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d., ugovor za Projektiranje, isporuku opreme i materijala, izvođenje radova, pripremu za puštanje u rad i puštanje u rad Platforming 2 postrojenja po principu „ključ u ruke". Radovi su izvode u sklopu modernizacije Platforminga 2 u Rafineriji nafte Rijeka. Vrijednost ugovora je 52.997.579,39 kuna. Završetak posla očekuje se do kraja prve polovine 2019. godine.

Otprema plašta mlina

Novosti : Otprema plašta mlina
Plašt mlina za sinter peć

Priveden kraju izrade plašt mlina za slovenskog kupca i spreman za transport i otpremu. Osnovne karakteristike i dimenzije su: težina 25.669 kg, promjer plašta 2.200 mm i ukupna dužina 12.075 mm. Namjena plašta mlina za ugradnju u tvornicu kemijske industrije slovenskog naručitelja. 

 

Isporuka drugog plašta mlina cementa za CP

Novosti : Isporuka drugog plašta mlina cementa za CP
Završena izrada i drugog plašta mlina cementa

Danas kreće utovar i isporuka drugog plašta mlina cementa za stalnog kupca iz Njemačke. Isti se iz kruga ĐĐ upućuje prema Luci Brod, odakle se dalje transportira prema krajnjoj destinaciji, gdje se ugrađuje na postrojenje tvornice cementa u Ukrajini. Uz plašt mlina cementa Ivano 1 (koji je završen u svibnju ove godine), plašt mlina cementa Ivano 2, su do sada najteži plaštevi mlina cementa proizvedeni u našim proizvodnim pogonima. Ovaj plašt je ukupne težine 142 tone, promjera 4,6 metara i dužine 16,495 metara. Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. je veoma ponosan na svoje proizvode koji su ugrađeni na mnoga postrojenja na raznim lokacijama u svijetu...

Za ĐĐIR novi ugovor

Đuro Đaković potpisao novi ugovor s INA d.d.
ĐĐ Grupa d.d. i ĐĐ Industrijska rješenja d.d. potisali su ugovor s INA - Industrija nafte d.d. o proizvodnji i isporuci posuda pod tlakom. Radovi obuhvaćaju projektiranje, izradu, testiranje i ugradnju PPS splitter kolone 391-C-201 (138tona), 391-C-202 (139tona) i kolone deetanizera 391-C-101 (27tona), a koje će se ugraditi na postrojenje u Rafineriju nafte Rijeka. Rok isporuke kolona je do konca 2018. godine, a završetak ugovora do polovine 2019. godine.

Isporuka kolone za Sisak

Novosti : Isporuka kolone za Sisak
Za rafineriju nafte Sisak krenula isporuka jedne od dvije ugovorene posude pod tlakom

Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. okončao je izradu, te je izvršena isporuka još jedne posude pod tlakom za naručitelja INA-Industrija nafte d.d. Zagreb. Radi se o koloni oznake T-501 (materijal ugljični čelik, mase 17,3 tone i visine 25 metara), koja se ugrađuje na postrojenje u Rafineriju nafte Sisak. Kolona je izrađena prema svim važećim hvatskim pravilnicima o tlačnoj opremi uz uporabu ASME standarda (uobičajeni za petrokemijsku industriju). Druga ugovorena kolona oznaka T-5103 je u izradi.

Započinju pripremne radnje za izgradnju GE Velika 1

 

ĐĐ potpisao ugovor za izgradnju prve geotermalne elektrane u Hrvatskoj

GE Velika 1 snage 10 MWel će biti prva hrvatska geotermalna elektrana, koja će temperaturu vode iz geotermalnih izvora (oko 175 °C) iskorištavati za proizvodnju električne energije. Ugovor za izgradnju, puštanje u rad i spajanje na mrežu Geotermalne elektrane „Velika 1", te izgradnju pripadajućeg bušotinskog postrojenja i utisnog cjevovoda u Velikoj Cigleni kraj Bjelovara, ĐĐ je potpisao s hrvatskom tvrtkom Geoen koja je uz pomoć turskog strateškog partnerom investitor i nositelj projekta gradnje.

 


Na Omišlju izgradnja spremnika u punom tijeku

Novosti : Na Omišlju izgradnja spremnika u punom tijeku

U tijeku građenje spremnika 20.000 mᵌ na Omišlju

U tijeku su radovi montaže spremnika 20.000 mᵌ oznake A-1607 (7. voj spremnika i 5. voj tankvane) u sklopu Dogradnje rezervoarskog prostora za sirovu naftu i naftne derivate za I. cjelinu zahvata Proširenja postojećeg sustava naftnih derivata, investitora Jadranski naftovod d.d. Zagreb. Izvoditelj radova je ugovorna zajednica Đuro Đaković Grupa d.d. i Montmontaža-Oprema d.o.o. Zagreb.

 

Tehnički pregled BRP Vučkovec

Novosti : Tehnički pregled  BRP Vučkovec

Okončani radovi BRP Vučkovec

Na zahtjev investitora INA-Industrija nafte d.d., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, uputio je Poziv na tehnički pregled (20.6.2017.) u postupku izdavanje uporabne dozvole za Projekt Međimurje (izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme u građevinskom, strojarsko-montažnom i elektroenergetskom djelu, spajanje telekomunikacija i računalne infrastrukture na objektima polja Vučkovec), te se očekuje puštanje u rad postrojenja.

Uspješno obavljen tehnički pregled spremnika na Omišlju

Novosti : Uspješno obavljen tehnički pregled spremnika na Omišlju

Okončani radovi na izgradnji dva spremnika svaki 80.000 mᵌ

Na zahtjev investitora Jadranski naftovod d.d., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, uputio je Poziv na tehnički pregled (6.6.2017.) u postupku izdavanje uporabne dozvole za građevinu - Dogradnja rezervoarskog prostora za sirovu naftu i naftne derivate za spremnik A-1520 i spremnik A-1522 s pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu na Terminalu Omišalj.  Uz nazočnost svih sudionika u izgradnji - Tehnički pregled je uspješno obavljen i Povjerenstvo nije imalo primjedbi na kvalitetu izvedenih radova i pripadajuću dokumentaciju o kvaliteti. S ovim su izvršene Ugovorne obveze kvalitetno i u predviđenom roku. Uporabne dozvole će biti izdane za dva tjedna.

Isporuka najtežeg plašta mlina cementa

Novosti : Isporuka najtežeg plašta mlina cementa

Najteži do sada proizveden plašt mlina cementa u ĐĐ

Danas kreće isporuka prvog plašta mlina cementa za stalnog renomiranog kupca iz Njemačke. Isti je na putu iz ĐĐ prema Luci Brod, odakle se dalje transportira prema krajnjoj destinaciji, gdje se ugrađuje na postrojenje tvornice cementa u Ukrajini. Plašt je ugovoren protekle godine u rujnu i do sada je najteži proizvedeni plašt u našim proizvodnim pogonima. Ovaj plašt je ukupne težine 134 tone, promjera 5600 milimetara i dužine 16,5 metara. Isporuka drugog plašta mlina cementa, očekuje se u kolovozu ove godine. Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. je veoma ponosan na svoje proizvode koji se ugrađuju u mnoga postrojenja na raznim lokacijama u svijetu...

ĐĐ Industrijska rješenja potpisala dva ugovora za stane naručitelje

Potpisana dva ugovora za stane naručitelje - za proizvodnju i za projektiranje

Švicarski naručitelj prihvatio je ponudu ĐĐ Industrijska rješenja d.d. i poslao narudžbenicu (vrijednost EUR 2.015.209,00) za izradu četiri fermentora za anaerobnu razgradnju (PF1800 d=9,25 l=31,5 BW), koji će biti isporučeni u Italiju i ugrađeni u sklopu projekta izgradnje najvećeg europskog postrojenja za preradu organskog otpada. Godišnji kapacitet prerade postrojenja je 100.000 tona organskog otpada iz kojeg će se proizvoditi bioplin i visokokvalitetni kompost. S obzirom na kratke rokove izrade, kreće se odmah u realizaciju istih, jer rok za prva dva fermentora je do konca srpnja, a ostala dva do konca ove godine.

Za naručitelja iz Latvie je pripremljen i koncem travnja potpisan Ugovor za inženjerske i konzultantske usluge (vrijednost EUR 40.000), a koje obuhvaćaju usluge strojarsko-tehnološkog projektiranja. Radi se o projektiranju dijela postrojenja za recikliranje olovnih akumulatora - postrojenje u Latviji je kapaciteta ukupnog recikliranja 15.000 tona akumulatora godišnje.

Na Terminalu Omišalj izgradnja spremnika u završnoj fazi

Novosti : Na Terminalu Omišalj izgradnja spremnika u završnoj fazi
Spremnici u pokusnom radu

Na Terminalu Omišalj, izgradnja oba spremnika za sirovu naftu (A-1522 i A-1520), u završnoj su fazi i privode se kraju. Svaki spremnik je zapremine 80.000 m³ s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom, kao i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu. Završeni su radovi strojarske montaže oba spremnika, radovi na manipulativnom cjevovodu i protupožarnoj zaštiti. U tijeku je pokusni rad. Preostaju još radovi asfaltiranja i uređenja okoliša.

Utovar tlačne opreme za Amin postrojenje u Rijeci

Novosti : Utovar tlačne opreme za Amin postrojenje u Rijeci

Iz radionice teške opreme Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. Slavonski Brod, jučer je krenuo izvanredni transport opreme pod tlakom za izgradnju AMIN postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka. Radi se o izradi i isporuci opreme pod tlakom za naručioca INA Industrija nafte d.d., a uključuje usluge izrade tehničke dokumentacije, izradu dvije kolone, ispitivanje i puštanje u rad. Kolona oznake 393-C-001 izrađena je iz visokokvalitetnog ugljičnog čelika, mase 62 tone i visine je 25,2 metra. Kolona oznake 393-C-002 izrađena je od platiranog čelika, mase 22 tone i visine 27 metra. U Omišlju završni radovi na oba spremnika

Novosti : U Omišlju završni radovi na oba spremnika
Na Terminalu Omišalj, izgradnja oba spremnika za sirovu naftu privode se kraju. Svaki spremnik je zapremine 80.000 m³ s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom, kao i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu.

BRP Vukanovec - Projekt Međimurje

Novosti : BRP Vukanovec - Projekt Međimurje
Krenule aktivnosti za pregled i pripremu za pokusni rad na BRP Vukanovec

Iz Đure Đakovića kreće isporuka teške opreme

Novosti : Iz Đure Đakovića kreće isporuka teške opreme
Iz ĐĐ 17. veljače kreće specijalni transport teške opreme. Izvršen je utovar opreme za cementnu industriju - plašt mlina cementa klinkera ukupne težine cca 87 tona, izveden u tri dijela, za poznatog naručioca. Oprema se prevozi do Rijeke, gdje će biti ukrcaj na brod, te transport do konačne lokacije gdje će se oprema i ugraditi.

U tijeku AKZ radovi na oba spremnika u Omišlju

Novosti : U tijeku AKZ radovi na oba spremnika u Omišlju

Na terminalu Omišalj završeni su radovi strojarske montaže spremnika A-1520 i A-1522. Također je okončania i hidrostatska proba oba spremnika. U tijeku su radovi AKZ (pjeskarenja i nanošenje temeljnog premaza). Paraleno se izvode radovi i na manipulatovnim cjevovodima.

Moderniziran granični prijelaz Tovarnik

Novosti : Moderniziran granični prijelaz Tovarnik

Nakon održanog tehničkog pregleda u samoj završnici su sitna dotjerivanja na okončanju radova na izgradnji i modernizaciji stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu u Tovarniku. Promet se tijekom izvođenja građevinskih radova odvijao otežano, a moderni granični prijelaz će znatno povećati i ubrzati promet putnika i robe, te omogućiti bolju kontrolu istih. Nositelj i koordinator svih aktivnosti je Ministarstvo Financija, Sektor za izgradnju graničnih prijelaza, a vrijednost izvedenih radova iznosi 47,5 milijuna kuna. Po okončanju primopredajnjih radova i dobijanju uporabne dozvole, granični prijelaz će ponovno biti u svojoj punoj funkciji.

Izgradnja dva spremnika sirove nafte u punom zamahu

Novosti : Izgradnja dva spremnika sirove nafte u punom zamahu
Na Terminalu Omišalj projekt izgradnje dva spremnika za sirovu naftu odvija se prema usuglašenom termin planu. Radi se o spremnicima A-1520 i A-1522 svaki kapaciteta 80.000 m³ sa pripadajućom instalacijom za prihvat i otpremu na Terminalu Omišalj (ugovor između Jadranskog naftovoda i konzorcija ĐĐ Grupe). Radovi se užurbano odvijanju kako na spremnicima tako i na manipulativnim cjevovodima. Hidrostatske probe spremnika će započeti u mjesecu prosincu.

Isporuka Chesamue plašta mlina

Novosti : Isporuka Chesamue plašta mlina
Kreće isporuka plašta mlina cementa za Projekt Chesamue naručioca ThyssenKrupp Industrial Solution (USA) Atlanta. Ukupna težina mlina iznosi 45 tona. U opsegu ĐĐIR je transport do luke Hamburg, paritet FOB.

U Omišlju teku montažni i zavarivački radovi na oba spremnika

Novosti : U Omišlju teku montažni i zavarivački radovi na oba spremnika
Nekon uspješno okončane izgradnje tri spremnika na Krku, dva spremnika u Sisaku, u siječnju  2016. godine potpisan je još jedan ugovor između Jadranskog naftovoda i konzorcija ĐĐ Grupe (konzorti Đuro Đaković Industrijska rješenja, Đuro Đaković Specijalna vozila i Gradnja Osijek). Radi se o izgradnji dva spremnika sirove nafte A-1520 i A-1522, svaki volumena 80000m³, s pripadajućm sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu na Terminalu Omišalj. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 163.822.258,08 kn. Radovi se užurbano odvijanju kako na spremnicima tako i na manipulativnim cjevovodima.

Obavijest o provedbi promjene tvrtke

Sukladno upisom u sudski registar Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brod od dana 19. rujna 2016. godine, društvo Đuro Đaković Holding d.d. nastavlja poslovati pod tvrtkom ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.


puni naziv: ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA dioničko društvo

skraćeni naziv: ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

na engleskom jeziku: ĐURO ĐAKOVIĆ GROUP Plc.

 


Christian Pfeiffer naručio dva plašta mlina cementa

Kao plod naše višegodišnje suradnje, proizišla je još jedna narudžba za renomiranog partnera iz Njemačke Christian Pfeiffer. Prihvaćena je ponuda ĐĐIR od strane Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH, Beckum, Njemačka, koji je naručio izradu i isporuku dva plašta mlina cementa težine 134 tone za tvornicu cementa Ivano-Frankivsk u Ukrajini. Vrijednost naručenog posla je 790.000€ s rokom isporuke polovinom 2017. godine.

Isporučeni separatori plina na CPS Molve I

Novosti : Isporučeni separatori plina na CPS Molve I
Za potrebe realizacije projekta „Rekonstrukcija KS Molve I" dana 9.9.2016. je izvršena isporuka dvofaznih visokotlačnih separatora plina na gradilište KS CPS Molve I. Radi se o dva vertikalna dvofazna visokotlačna separatora plina (V-1107 i V-1112, 16,7t, 60 bara) za naručitelja INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb. Vrijednost ugovorenog posla je 588.908,80 kuna.

U sisačkoj rafineriji očekuje se uporabna dozvola za Blowdown

Novosti : U sisačkoj rafineriji očekuje se uporabna dozvola za Blowdown

U Rafinerije nafte Sisak okončani su radovi po ugovoru o isporuci opreme i izvođenju radova na instalaciji zatvorenog sustava Blowdown na postrojenju Koking KP-4. U cilju modernizacije rafinerije izvedeni su radovi izrade i ugradnje strojarske opreme (izmjenjivači topline, tlačne posude, kolone, kompresori, zračni hladnjaci, pumpne stanice, spajanje cjevovoda). Posao vrijedan 31,5 milijuna kuna ĐĐ je priveo kraju i trenutno je rafinerija u pokusnom radu i očekivanju tehničkog pregleda i dobijanju uporabne dozvole.

Građevinsko-obrtnički radovi u BE-TO Osijek

Novosti : Građevinsko-obrtnički radovi u BE-TO Osijek
Na izgradnji kogeneracijske elektrane za proizvodnju električne i toplinske energije na biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt, ukupne vrijednosti 16,25 milijuna eura, odvijaju se užurbani radovi i naziru se obrisi buduće elektrane na šumsku biomasu. Investitor je Hrvatska elektroprivreda (HEP), dok konzorcij u izgradnji projekta je Đuro Đaković Holding i partner HOST B.V. iz Nizozemske. Trenutno u tijeku su građevinsko-obrtnički radovi i završna obrada unutrašnjih zidova na glavnoj zgradi (kontrolne sale, transformatorske sobe i pomoćnih prostorija). Glavna zgrada je cijela obložena fasadnim panelima s ugrađenim otvorima za prozore. U dnevnom skladištu je u tijeku postavljanje čelične konstrukcije i oblaganje fasadnim panelima. Od strojarskih radova u završnoj fazi su montaža turbine, generatora, jedinice za pripremu napojne vode i kondenzator dimnih plinova. Trenutano se postavlja dimnjak i u tijeku su radovi spajanja dimovodniih kanala od kondenzatora dimnih plinova do dimnjaka. U sljedećim tjednima su predviđeni radovi na izoliranju peći i turbine, kao i postavljanje ostale strojarske opreme (pumpi napojne vode, kompresora i spremnika DE-MI vode).


Građevinsko-obrtnički radovi u BE-TO Sisak

Novosti : Građevinsko-obrtnički radovi u BE-TO Sisak

U punom zamahu su radovi na izgradnji kogeneracijske elektrane za proizvodnju električne i toplinske energije na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt, ukupne vrijednosti 18,95 milijuna eura. Investitor je Hrvatska elektroprivreda (HEP), dok konzorcij u izgradnji projekta je Đuro Đaković Holding i partner HOST B.V. iz Nizozemske. Trenutno u tijeku su građevinsko-obrtnički radovi na glavnoj pogonskoj zgradi, tj.oblaganje fasadnim panelima, kao i na dnevnom skladištu, te građevinski radovi na natkrivenim skladištima  i strojarski radovi na montaži opreme oko kotla (zračni i dimovodni kanali, galerije i stepenice oko kotla i ekonomajzera). Uz zgradu je montiran spremnik demi vode (999 m³) i danas bi trebao biti spreman za hidrostatsku probu, koja će trajati 3 dana. Isporučena je sva ključna oprema osim turbine i generatora, koji bi trebali biti na gradilištu do 10. kolovoza 2016.

U tijeku predmontaža dijela mosta

Novosti : U tijeku predmontaža dijela mosta
Završne aktivnosti prve faze na okrupnjavanju i zavarivanju dijela čelične konstrukcije mosta kopno - otok Čiovo. Trenutno se u radionici izvode završni radovi i primopredaja raspona mosta od segmenta 7 do segmenta 11 – od stupa S12 do stupa S13.

Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. - Poziv za Glavnu skupštinu Društva


ĐĐ Industrijska rješenja d.d. - Poziv za Glavnu skupštinu ĐĐ Industrijska rješenja d.d. - Poziv za Glavnu skupštinu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1293 kb

Datum objave: 13.7.2016.

Uskoro u punoj funkciji granični prijelaz Tovarnik

Novosti : Uskoro u punoj funkciji granični prijelaz Tovarnik

U samoj završnici su radovi na izgradnji stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu u Tovarniku, koji je zbog proširenja i izvođenja građevinskih radova privremeno zatvoren. Procijenjena vrijednost radova nad kojima se vrši usluga nadzora iznosi 47.500.000,00 kuna, a Investitor je RH, Ministarstvo Financija. Sukladno obvezama iz ugovora usluga ĐĐIR d.d. obuhvaća: stručni, tehnički i financijski nadzor tijekom izvođenja radova, pružanje usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova, stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova, kontrolna ispitivanja materijala i radova u akeditiranom laboratoriju sukladno HRN EN/ISO 17025:2007, te pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga za ugovorene radove tijekom izvođenja. Po okončanju završnih i primopredajnjih radova, očekuje se da će ovaj granični prijelaz ponovno biti u svojoj punoj funkciji.

Novi ugovor za Đuro Đaković Industrijska rješenja

Novosti : Novi ugovor za Đuro Đaković Industrijska rješenja
Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., tvrtka u sastavu Grupe Đuro Đaković, kao Prodavatelj i INA - Industrija nafte d.d. potpisali su ugovor br. 4500480514 o proizvodnji i isporuci dvije kolone sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom, rezervne dijelove za puštanje u rad, rezervne dijelove za dvogodišnji rad i tehničke usluge: projektiranje i izrade tehničke dokumentacije za postrojenje za obradu UNP-a aminom u Rafineriji nafte Rijeka. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 4.562.215,00 kn.

Isporučena dva mlina cementa

Novosti : Isporučena dva mlina cementa
Tijekom ovog tjedna iz ĐĐ Industrijskih rješenja isporučena su dva plašta mlina cementa za kupca Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH.
Mlinovi, svaki težine 58.536 kg i dimenzija 3,4x6,75 metara transportiraju se do luke Porto Alegre u Italiji, a potom dalje brodom do krajnjeg odredišta u Egiptu.

Početak radova na izgradnji BE-TO Osijek i BE-TO Sisak

Novosti : Početak radova na izgradnji BE-TO Osijek i BE-TO Sisak
Nakon što su ishođene građevinske dozvole za BE-TO Osijek i BE-TO Sisak započeli su radovi na izgradnji kogeneracijskih postrojenja (za proizvodnju električne i toplinske energije), čije se puštanje u pokusni rad očekuje početkom 2017.godine, nakon čega se očekuje ishođenju uporabne dozvole i primopredaja postrojenja.

Đuro Đaković Holding d.d. kao nositelj konzorcija u zajednici s društvom HoSt B.V. iz dobio je ovaj posao na međunarodnom nadmetanju, a vrijednost ugovorenog posla za BE-TO Osijek je 16,25 milijuna eura, dok je za BE-TO Sisak 18,95 milijuna eura.Obje postrojenja bit će prva kogeneracijska postrojenja na šumsku biomasu u proizvodnom portfelju HEP-a, a ujedno i prve elektrane tog tipa u HEP grupi koje će imati status povlaštenog proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te je u skladu s tim ishođeno i energetsko odobrenje.

Radovi na izgradnji akumulatora topline u TE-TO Zagreb pri završetku

Novosti : Radovi na izgradnji akumulatora topline u TE-TO Zagreb pri završetku

Akumulator topline u TE-TO Zagreb spreman je za primopredaju nakon što su odrađene funkcionalne probe, prijava za tehnički pregled i priprema za primopredaju i pokusni rad.

Cjelokupne radove na izgradnji akumulatora topline (750MWh, 150MW) i rekonstrukcije toplinskog sustava u TE-TO Zagreb odradili su u zajednici ponuditelja članice Grupa Đuro Đakovića i MontMontaža-Oprema . Montaža i izgradnja ovog postrojenja obuhvaća: akumulator topline, pumpne stanice, čelične konstrukcije za toplovode i toplovod, cjevovode zraka i cjevovode pare.

Isporuka plašta mlina cementa

Novosti : Isporuka plašta mlina cementa
Danas je iz Đuro Đaković Industrijskih rješenja krenula isporuka plašta mlina cementa za kupca Cemtec-At iz Ennsa.
Mlin dimenzija 3,8 x 11 metara i težine 80,93 tona se transportira u tri dijela do luke Vukovar iz koje se otprema dalje brodom do Antwerpena, a potom prekomorskim prijevozom do krajnjeg odredišta Mauritanija.
Uspješna suradnja s tvrtkom Cemtec traje od 2008. godine i do sada je ukupno isporučeno 27 mlinova.

Potpisan ugovor o izradi mlina cementa za Sjevernu Ameriku

Novosti : Potpisan ugovor o izradi mlina cementa za Sjevernu Ameriku

Đuro Đaković Industrijska rješenja potpisala su ugovor za izradu plašta mlina cementa za kupca ThyssenKrupp Industrial Solutions iz Sjedinjenih Američkih Država. Mlin težine 44,2 tone bit će isporučen u Sjevernu Ameriku u okviru projekta CHESAMUE. Planirani rok isporuke je krajem prvog kvartala 2016.godine.

Zadnji mlinovi koji su isporučeni u Sjedinjene Američke Države iz Grupe Đuro Đaković bili su tijekom 2006. i 2007.godine za dugogodišnjeg kupca Polysius AG.