Objavljeno: 3.12.2015. u 12:35
|

Linija za bojanje prahom

Machinery park : Linija za bojanje prahom
Bojanje praškastim bojama elektro statskim postupkom
Komora za odmašćivanje
Komora za sušenje
Peć za pečenje boje
Jednostruki visinski transporter