Objavljeno: 3.12.2015. u 11:46
|

Peć za odžarivanje

6x6x21 m

max. dim. uloška: 5x5x21 m 
nosivost pokretnog stola 100t
trajna rad. temp.:750°C
max. temp.:950°C
automatska regul. temp.: +/- 10°C
mjerenje i regul.temp.24-kanal.pisačem
pogonkso gorivo - mješavina propan butan temp.