Objavljeno: 3.12.2015. u 11:50
|

Stroj za obradu krajeva limova glodanjem -Edgemill

Namjena: čeono poravnavanje, 
odrezivanje,
izrada priprema za zavar
dužina/širina rad. stola: 15 / 3 m
nosivost: 50t-max. debljina lima: 300 mm
glodanje i rezanje cirkularnim nožem
pritezanje na stolu hidraul. cilindrima
nazivna snaga 40KW