Pretraživanje

Menadžment

UpravaDamir Soldo, direktor

Ivan Orlović, tehnički direktor

Igor Zubović, komercijalni direktor

Damir Soldo, financijski direktor

Mate Pavić,  voditelj osiguranja kontrole i kvaliteteNadzorni odbor:

Slaven Posavac, predsjednik

Hrvoje Kekez, član

 


Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, SS Slavonski Brod pod br. 050006609

Temeljni kapital: 190.453.800,00 kn uplaćen u cijelosti

Broj dionica: 634.846, nominalna vrijednost dionice: 300,00 kn 

Poslovna banka: Croatia banka d.d. Zagreb, poslovni račun: IBAN  HR0224850031100279691

Porezni broj  3411281

OIB 30530221804


Vlasnička struktura
ĐĐ Grupa d.d.    631.725 dionica (99,51 %)
Mali dioničari         3.121 dionica  ( 0,49 %)