Pretraživanje

Posude, stupovi, spremnici

Posude i stupovi

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
2015 HDS Ø2400x12600 SA516 Gr.60 218.742 STSI (Bjelorusija)
2015 Vučkovec Ø1600x6124
SA516 Gr.70
SA240TP316L
50.000 ĐĐ HOLDING / STSI
2015 Vukanovec Ø1300x5500
SA516 Gr.70
SA240TP316L
22.000 ĐĐ HOLDING / STSI
2015 Vukanovec Ø1300x5500
SA516 Gr.70
SA240TP316L
22.000 ĐĐ HOLDING / STSI
2014 CLAUS Ø2400x12600 SA516 Gr.60 44.377 STSI (Bjelorusija)
2010 Blow down
Ø4880 x 14
x 14640
SA516 Gr.60 36.200 STSI – (RNR Rijeka)
2009 Separator Ø1800 x 63 x 7026 SA516 Gr.70 23.310 STSI - (Sirija)
2009 Separator
Ø2200 x 76
x 7252
SA516 Gr.70 35.690 STSI - (Sirija)
2008 Kolona
Ø1400/Ø1900x
37250
P275NL1 22.700 OTF-Mađarska
2007. Kolone-2 kom
Ø1600x17970x10
Ø1500x21340x10
SA 516-60N
10430
11720
INA-SISAK
2007. Posude- 6 kom Ø2564x4500x32 A516Gr70N 17.000 UOP-Belgija
2007. Posuda Ø3000x8800x13 SA 516-60N 13.780 KTI-TECHNIP
2007. Posuda Ø2300x8700x14 SA 516-60N 11.770 KTI-TECHNIP
2007. Posuda Ø1800x3700x17 SA 516-60N 5.900 KTI-TECHNIP
2007. Posuda Ø711x2290x13 A516Gr70N 1.850 UOP-Belgija
2007. Posuda Ø3400x12350x12 A516Gr70N 17.300 UOP-Belgija
2007. Reaktori -2 kom
Ø2600x8700x12
Ø3000x5700x15
SA 516-60N
16780
8970
INA-SISAK
2003. Spremnik
T11 1300 m³
T12 400 m³
- 21.000 Nafta-Lendavs
2002. Spremnik 80.000 m³ - 915.160 Janaf
2002. Spremnik 80.000 m³ - 915.160 Janaf
2001. Posuda - - INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
2001. Posuda - - INA Rafinerija nafte Sisak - HR
2001. Tlačna posuda za CO2 Ø 2200/17/8330 13MnNi 6.3 12 000 PASTOR - Zagreb
2000. Odzračivač Ø 2400/14/4600 P 265 GH 6 400 Parsons Power Inc.
2000. Separator Ø 900/6/5050 P 265 GH 2 000 INA Rafinerija nafte Zagreb - HR
2000. Spremnik Ø 3100 /19/6230 P 265 GH 14 600 Parsons Power Inc.
1999. Kolona Ø 760/10/11600 SA 516 Gr.70 4 055 INA Rafinerija nafte Sisak - HR
1997. Napojni spremnik Ø 3800/26/2300 W St E355 77 000 TE Plomin - HR
1997. Posuda Ø 762/8/1790 SA 515 Gr.60 900 INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
1997. Separator Ø 2200/59/7700 SA 516-70 32 910
INA Naftaplin – HR
Molve III GTP – HR
1996/97. Reaktor Ø 2290/94/5791 SA 387 Gr.22 Cl.1 52 000 INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
1996/97. Reaktor Ø 2600/97/7163 SA 387 Gr.22 Cl.1 70 900 INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
1996. Apsorber Ø 970/35/12750 SA 516 Gr.70 15 900 INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
1996. Niskotlačni separator Ø 2556/30/11000 SA 516 Gr.60 26 300 INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
1996. Visokotlačni separator
Ø 3000/95(90)/
12640
SA 516 Gr.60 107 160 INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
1996. Zaporna posuda obnovljivog plina Ø 1080/40/2100 SA 516 Gr.70 4 970 INA Rafinerija nafte Rijeka - HR
1991/92. MDEA odljevni separator Ø 2000/7/2700 SA 240-304 4 000
INA Naftaplin – HR
Molve III GTP – HR
1991/92. Zaporna posuda ventilatora C02 Ø 1200/7/2700 SA 240-304 900
INA Naftaplin – HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Bubanj za kondenzaciju hidrokarbona Ø 1000/9/3200 SA 240 304L 1 570 INA Naftaplin - HR
1990/91. Demetanizer (odvajač metana)
Ø 900 / Ø 2188
44 – 32/23900
SA 240 304L 44 300
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Fini Mercury apsorber Ø 3390/87/8105 SA 516 Gr.70 67 700
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Kolona za ispiranje vodom Ø 200054 + 317600
SA 516 Gr.70 +
SA 240 316L
41 300
INA Naftaplin – HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Kolona za ispiranje vodom Ø 200054 + 317600
SA 516 Gr.70 +
SA 240 316L
41 300
INA Naftaplin – HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Kolona za vodom tretiranje plina Ø 1796/49/7600 SA 516 Gr.70 18 200
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. MDEA niskotlačni toranj Ø 380413 – 924200 SA 240 304L 72 400
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. MDEA Apsorber Ø 2589/69/32600 SA 516 Gr.70 130 900
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. MDEA Kolona za stripiranje Ø 2496010 / 9 / 8 / 725100
SA 240 304L
SA 516 Gr.70
16 000
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. MDEA visokotlačni toranj
Ø 4000 / Ø 1200
11 / 1231440
SA 240 304L
SA 516 Gr.70
65 700
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Mercury Apsorber Ø 3800/98/9950 SA 516 Gr.70 102 800
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Molekularno sušilo Ø 2290/60/7800 SA 516 Gr.70 88 500
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Plinski spremnik Ø 3500/43/15200 SA 516 Gr.70 68 200
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Pomoćna zatvorena drenažna posuda Ø 1800/12/6200 SA 516 Gr.70 5 400
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Semi-Lean Apsorber Ø 298678 /7939100 SA 516 Gr.70 239 000
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Separator kapljevine kondenzata posude Ø 1100/7/6200 SA 516 Gr.70 1 550
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Separator plinskog hladnjaka Ø 1800/48/4200 SA 203 Gr.B 44 300
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Ulazni separator
Ø 2194/27/22/59
7700
SA 240 316L 
SA 516 Gr.70
32 000
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91.
Zaporna posuda
pomoćne baklje
Ø 3200/13/15000 SA 516 Gr.70 19 400
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1990/91. Zaporna posuda gorivog plina Ø 457/9,53/3650 SA 106 Gr.B 550
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR

Spremnici

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor
Dimenzije Težina (kg)
2002. Spremnik 80.000 m³ 915.360 JANAF d.d.
2002. Spremnik 80.000 m³ 915.360 JANAF d.d.
2002. Spremnik 80.000 m³ 915.360 JANAF d.d.