Pretraživanje

Mostovi i čelične konstrukcije

Mostovi

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
2000/01. Most preko rijeke Drave/Belišće 192 m S355JO 830.000 Hrvatske Ceste, Zagreb
2000. Most preko rijeke Save/ Šamac 198 m St37-3N 1.565.397
INA Naftaplin - HR
Molve III GTP – HR
1994. Most preko rijeke Drave/Osijek 13,1 x 202.724 m ST52.3N 730.000 Hrvatske Ceste, Zagreb

Čelična konstrukcija

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
2008. Cijevi za hidroelektranu ø4900 S355NL / S460NL 142.000 Litostroj
2008. Konus ø12200x4263 mm SA516Gr70 / S235JR 107.000 Danielli Corus BV
2008. Stup upravljača S355J2+N 61.000 Končar GIM- Zagreb
2007. Kučište statora ø5125x2220 mm
S235JO S235J2+N
S235J2G3
21.000 Končar MK Zagreb
2007. Nosač četkica ø4340/ø1790x645 mm S235JRG2 1.700 Končar MK Zagreb
2007. Plutajuće postolje P355NL1 54.000 MK Noel-Montmontaža
2007.
Prirubnica
Prijemosna cijev

ø1500 mm
S355J2G3
2000
12500
Viktor Lenac
ĐĐ Kompenzatori
2007. Spiralno kućište S355J2G3 52.000 Litostroj-Ljubljana
2006-2009. Kućište ispušne turbine Ø 6000x 16Mo3 30.700 Alstom Hrvatska Karlovac
2006. Dijelovi cjevovoda Končar
2006. Stup upravljača ø6200x1355 S355J2+N 61.000 Končar GIM-Zagreb