Pretraživanje

Hidraulična oprema

Objavljeno: 2.11.2015. u 10:27
|

Hidraulična oprema

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
2014. Cjevasto kućište Ø1008x2500 S355J265 100000 LITOSTROJ POWER, Slovenija
2013. Dijelovi turbina Ø480015000 S355J265 106000 LITOSTROJ POWER, Slovenija
2013. Poklopci Ø5300 S355J265 130000 ANDRITZ HYDRO, Njemačka
2012. Cjevasto kućište Ø5530x120 S355J265 80000 ANDRITZ KFT, Mađarska
2011. Ispušni prsten Ø5990x2410 S355J265 100000 AB MONTAŽA
2011. Kaplan turbina Ø3860x930 S355J265 150000 AB MONTAŽA
2011. Kučište turbine Ø6300x6000 S355J265 138000 AB MONTAŽA
2011. Peltonova turbina Ø1500x3500 S355J265 11000 AB MONTAŽA
2007. Spiralna kućišta S355J265 320000 AB MONTAŽA