Pretraživanje

Kolona posuda

Objavljeno: 2.11.2015. u 13:23
|

Kolona posuda

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
2010. Blow down
Ø4880 x 14
x 14640
SA516 Gr.60 36.200 STSI – (RNR Rijeka)
2009. Separator
Ø2200 x 76
x 7252
SA516 Gr.70 35.690 STSI - (Sirija)
2009. Separator Ø1800 x 63 x 7026 SA516 Gr.70 23.310 STSI - (Sirija)
2008. Kolona
Ø1400/Ø1900x
37250
P275NL1 22.700 OTF-Mađarska
2007. Posuda Ø711x2290x13 A516Gr70N 1.850 UOP-Belgija
2007. Posuda Ø3400x12350x12 A516Gr70N 17.300 UOP-Belgija
2007. Posude-6 kom Ø2564x4500x32 A516Gr70N 17.000 UOP-Belgija