Pretraživanje

Cjevovodi

Cjevovodi

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor Mjesto
Dimenzije Materijal Težina (kg)
2008/09. Cjevovod Ø4900 S460NL; S355NL; S460NL 142.000 LITOSTROJ E. I. SLOVENIJA, LINDBERG

Cjevovodi

2003.
Cijevni snop
E501- A
Ø 584 4877
Ø 584 x 74
Ø 25,4 x2.11
SA182 F321 1 550 INA Rafinerija nafte Sisak
2003.
Cijevni snop
E501 B
Ø 584 4877
Ø 584 x 74
Ø 25,4 x2.11
SA182 F321 1 550 INA Rafinerija nafte Sisak
2003.
Cijevni snop
E501 C
Ø 584 4877
Ø 584 x 74
Ø 25,4 x2.11
SA266 Gr.2
Sa 179
1 650 INA Rafinerija nafte Sisak
2003.
Cijevni snop
E5031 A/B
Ø 438 4877
Ø 438 x 49
Ø 25,4 x2.11
SA105
Sa 179
1 650 INA Rafinerija nafte Sisak
2003.
Izmjenjivač topline
E501 EN
Ø584 x4877
Ø 660 x74
Ø 25,4 x2.11
SA387 Gr. 11 Cl.2 + TP321 4 936 INA Rafinerija nafte Sisak
2003.
Izmjenjivač topline
E501 DN
Ø584 x4877
Ø 660 x74
Ø 25,4 x2.11
SA387 Gr. 11 Cl.2 + TP321 4 936 INA Rafinerija nafte Sisak
2003.
Izmjenjivač topline
E502-BN
Ø 838x 4877
Ø 838 x 140
Ø 25,4 x2.11
SA516 Gr.70 8 523 INA Rafinerija nafte Sisak
2003.
Izmjenjivač topline
E516-N
Ø 468x 4877
Ø 535 x 92
Ø 25,4 x2.11
SA516 Gr.70 2 840 INA Rafinerija nafte Sisak
2001.
Hladnjak napajanja plinom
E21156
Ø 862 x 5400
Ø 1226 x215
Ø 19.05 x2.77
SA516 Gr.70
SA516 Gr.70 + 304L
12 000
INA Petrokemija
Kutina
Đuro Đaković Industrijska postrojenja d.o.o.
2000. Cijevni snop predgrijača
_
Ø 343 x 25.4
Ø 19.05 x 0.89
_
A240TP304L
A213T304
40 Nuklearna elektrana Krško, Slovenija
Nukel d.o.o.,
Krško, Slovenija
2000. Toplinski izmjenjivač vode
Ø 1500 x 5400
Ø 1500 x 94
Ø 19.05 x 0.89
P265GH
15NiCuMoNb
SA688TP304
12 400
Elektrana ZagrebIstok
Hrvatska
Đuro Đaković Industrijska postrojenja d.o.o.
1999.
Cijevni snop za hladnjak
E-3504
Ø 900 x 4437
Ø 1041x152
Ø 19.05 x 2.11
SA 516-70
SA 105-I
SA 214
8 200 INA Plinska stanica Molve III - Hrvatska Pritchard USA
1998.
Visokotlačni grijač
HPH – 6
Ø 1200 x 9630
Ø 1352 x 270
Ø 20 x 2
W StE 355
15NiCuMoNb
15 Mo3
23 000 Elektrana Plomin, Hrvatska Đuro Đaković Industrijska postrojenja d.o.o.
1998.
Visokotlačni grijač
HPH – 7
Ø 1200 x 9530
Ø 1352 x 270
Ø 18 x 2
W StE 355
15NiCuMoNb
15 Mo3
26 300 Elektrana Plomin, Hrvatska Đuro Đaković Industrijska postrojenja d.o.o.
1996. Primarni reaktor
Ø 1096x8261
Ø 1094x110
Ø 19.05x2.1
SA 285 Gr.C
SA 266 Gr.2
SA 179
18 984
INA
Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska
KTI Mannesmann
Njemačka