Pretraživanje

Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge

Đuro Đaković Industrijska rješenja je dioničko društvo za inženjering, projektiranje, izvođenje, nadzor i trgovinsko poslovanje na izgradnji kompletnih građevina i/ili postrojenja te rekonstrukcije i modernizacije  kompletnih ili dijelova projekata i postrojenja, kao i proizvodnju komponenata i opreme za sljedeća područja:
 • Energetska postrojenja – konvencionalni i obnovljivi izvori energije
 • Naftna industrija
 • Petrokemijska industrija
 • Inženjerske čelične konstrukcije
 • Postrojenja u industriji građevnog materijala
 • Postrojenja u prehrambenoj industriji
 • Građevinski objekti
 • Hidrooprema
 • Zaštita okoliša
 • Pružanje usluge kontrole bez razaranja (NDT)

Inženjering

Karakteristika usluge Đuro Đaković Industrijskih rješenja d.d. je da može ponuditi kompletan inženjering za pojedino postrojenje ili objekt, što znači da na osnovu baznog projekta tvrtka može obaviti poslove kako slijedi: 
 • izrada programskih podloga za dobivanje lokacijske dozvole
 • izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole
 • izrada izvedbenih projekata kao podloga za izvođenje pojedinih komponenti postrojenja
 • ugovaranje i izbor opreme za pojedina postrojenja ili komponente
 • izrada dokumentacije izvedenog stanja i priprema postrojenja za tehnički pregled
 • vršenje nadzora nad izvođenjem radova iz područja građevine, elektro i strojarske opreme
 • vođenje izgradnje industrijskih i energetskih objekata
 • izrada i isporuka strojarske opreme
 • nostrifikacija projekata

Upravljanje i vođenje projekata po sistemu „ključ u ruke“

Djelatnost koja daje znatan udio ukupnog prihoda društva i koja omogućava kroz kooperantske radove značajno povećanje realizacije društva. 

Realizirani projekti: 

Energetska postrojenja:        
 • Termoelektrane         
 • Termoelektrane-toplane         
 • Plinofikacije gradova i industrijskih postrojenja         
 • Industrijske i gradske toplane        
 • Kotlovnice
 • Proizvodnja komponenti      
 • Difuzori        
 • Turbinska i generatorska kućišta 
Naftna, plin i petrokemijska industrija:         
 • Kuglasti i cilindrični spremnici         
 • Posude pod tlakom·         
 • Kolone i reaktori·         
 • Izmjenjivači topline·         
 • Cjevovodi
Postrojenja u cementnoj industriji:       
Izgradnja:
 • tvornica cementa    
 • tvornica vapna    
 • tvornica gipsa    
Remonti i rekonstrukcije  
Postrojenja u prehrambenoj industriji:     

Izgradnja:
 • tvornica šećera   
 • tvornica za preradu voća i povrća   
 • linija za punjenje boca     
Remonti i rekonstrukcije

Građevinski objekti:         
 • Izgradnja i održavanje:   
 1. mostovi   
 2. vijadukti  
 3. nadvožnjaci   
 4. željezničkih stajališta  
Hidromehanička oprema:
 • Izgradnja, remonti i rekonstrukcije hidromehaničke opreme  
Zaštita okoliša:        
 • Energetsko certificiranje zgrada

Proizvodnja „Teških“ i „Lakih“ konstrukcija

Glavne djelatnosti društva su proizvodi od metala, proizvodnja strojeva i segmenata industrijskih postrojenja, stavljajući u prvi plan razna kompleksna rješenja na području industrije i energetike. Uz proizvodnju vrše se poslovi  tehničkog ispitivanja i analiza proizvoda uz visoki stupanj osiguranja kvalitete izlaznih proizvoda.

Proizvodnja „Teških" konstrukcija 

Oprema za proizvodnju građevinskog materijala:
 • Rotacijske peći
 • Mlinovi cementa
 • Mlinovi sirovina
 • Košuljice pilota
 • Drobilice
 • Transporteri
 • Tračna transportna korita
 • Cjevovodi
 • Bunkeri
 • Sušare za cement,kreč, gips, te ekspandiranu glinu        
 • Čelične konstrukcije za mostove i vijadukte          
 • Čelične konstrukcije za dizalice i pretovarne uređaje       
 • Ostale teške zavarene čelične konstrukcije s naknadnom obradom

Oprema za petrokemijsku i naftnu industriju:

 • Kolone i posude
 • Vertikalni i cilindrični rezervoari
 • Kuglasti rezervoari
 • Visokotlačni izmjenjivači
 • Izmjenjivači topline
 • Zračni hladnjaci i kondenzatori
 • Reaktori i tlačne posude od ugljičnog i legiranog čelika
 • Peći za spaljivanje mulja

Oprema za nuklearne elektrane:

 • Plaštevi reaktora
 • Parogeneratori
 • Tlačnici
 • Kolektori tlačni i usisni
 • Cjevovodi tlačni i usisni
 • Izmjenjivači topline
 • Elektroprodi
 • Regenerativni zagrijači visokog tlaka
 • Kontejment
 • Druga oprema

Proizvodnja „Lakih" konstrukcija 

 • Alumijskih kućišta za svjetleće prometne znakove
 • Elektro ormari
 • Metalne komponente za poljoprivredne strojeve
 • Sklopovi za borbeno oklopno vozilo PATRIA
 • Garderobni ormari
 • Police za trgovine
 • Skladišni regali