Pretraživanje

Postrojenja u industriji građevnog materijala

Objavljeno: 2.11.2015. u 10:21
|

Postrojenja u industriji građevnog materijala

Država Mjesto / Regija Osnovne karakteristike Investitor Usluga Godina izvođenja
Hrvatska Split Izrada proj.za Postr.za silos 1000t - utovar rasutog cementa u tv. Sv. Juraj
Cemex
Kaštel Sućurac
Projektiranje 2012.
Hrvatska Pula Izrada Idejni/Glavni/Izvedbeni projekt-Linija za proizvodnju cementa F95
Calucem
Pula
Projektiranje 2012.
Hrvatska Split Izrada proj.za Postr.za spaljivanje maslinovih pogača; Sv.Juraj
Cemex
Kaštel Sućurac
Projektiranje 2011.
Hrvatska Split Izrada Idej.proj.za lok.doz.i ish.lok. doz.za otprašivanje silosa cementa 10 i 11 u pog.Sv.Kajo
Cemex
Kaštel Sućurac
Projektiranje 2010
Hrvatska Čakovec Izrada teh-str. projekata Rek. Adsorbera D-10 za Post.apsorbcije i destilacije dimetilformamida Čateks, Čakovec Projektiranje 2008.
Hrvatska Našice Izrada projektne dokum. za Automehaničarsku radionicu
NEXE
Našicecement
Našice
Projektiranje 2008.
Hrvatska Split Izrada dok, opreme, ČK i pušt.u rad.Pneumatski transp.u silose cementa Sv. Kajo
Dalmacijacement
Kaštel Sućurac
Projektiranje
Izvođenje
Puštanje u rad
2007./2008.
Hrvatska Split Redukcija kroma u cemantu – varijanta STAG, Sv. Juraj
Dalmacijacement
Kaštel Sućurac
Projektiranje
Izvođenje
2006../2007.
Hrvatska Split Transport prihvat i doziranje cementa u Pogonu Sv. Kajo
Dalmacijacement
Kaštel Sućurac
Projektiranje
Gradnja
2004../2005.
Hrvatska Koromačno Rekonstrukcija mlinice cementa (izrada stručnih podloga, glavnih projekata i tender dokumentacije) Holcim Koromačno Projektiranje 2003.
Hrvatska Split
TC Sv. Kajo
Rekonstrukcija elektrofiltera u vrećasti filter rotacione peći i mlina sirovine
Dalmacijacement
Kaštel Sućurac
Projektiranje
Nadzor
2001.
Hrvatska Split Transport sirovine u mlinici sirovine
Dalmacijacement
Split
Projektiranje 2000.
Hrvatska Split Postrojenje za istovar, skladištenje i mljevenje ugljena
Dalmacijacement
Kaštel Sučurac
Stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole 2000.