Pretraživanje

Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. : Dobrodošli

Novosti

Novosti

8. svibnja 2017.
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Isporuka najtežeg plašta mlina cementa

Isporuka najtežeg plašta mlina cementa

Najteži proizvedeni plašt mina cementa kreće za Ukrajinu

Novosti

3. svibnja 2017.

ĐĐ Industrijska rješenja potpisala dva ugovora za stane naručitelje

Potpisana dva ugovora za stane naručitelje - ugovor za proizvodnju opreme - izradu fermentora i ugovor za projektiranje dijela postrojenja za recikliranje olovnih akumulatora

Novosti

2. svibnja 2017.

Novosti

31. ožujka 2017.
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Utovar tlačne opreme za Amin postrojenje u Rijeci

Utovar tlačne opreme za Amin postrojenje u Rijeci

Isporuka dvije kolone za izgradnju Amin postrojenja - INA Rafinerija nafte Rijeka

Novosti

15. ožujka 2017.
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : U Omišlju završni radovi na oba spremnika

U Omišlju završni radovi na oba spremnika

Radovi na izgradnji spremnika A-1522 i A-1520 su u završnoj fazi

Novosti

14. ožujka 2017.
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : BRP Vukanovec - Projekt Međimurje

BRP Vukanovec - Projekt Međimurje

Pripreme za puštanje u rad BRP Vukanovec

Novosti

20. veljače 2017.

Novosti

16. veljače 2017.
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : U tijeku AKZ radovi na oba spremnika u Omišlju

U tijeku AKZ radovi na oba spremnika u Omišlju

Na oba spremnika su izvedeni radovi pjeskarenja, te je u fazi nanošenje temeljnog premaza

Novosti

15. veljače 2017.
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Moderniziran granični prijelaz Tovarnik

Moderniziran granični prijelaz Tovarnik

U samoj završnici su radovi uređenja GP Tovarnik

Novosti

2. studenog 2016.
Đuro Đaković industrijska rješenj d.d. : Izgradnja dva spremnika sirove nafte u punom zamahu

Izgradnja dva spremnika sirove nafte u punom zamahu

Izgradnja spremnika na Terminalu Omišalj se odvija prema usuglašenom termin planu