Pretraživanje

Izmjenjivači topline

Objavljeno: 2.11.2015. u 13:25
|

Izmjenjivači topline

Godina izvođenja Opis Osnovne karakteristike Investitor Inženjering
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
2015. Izmjenjivač topline 12kom SA516Gr60 111.723 INA Rafinerija nafte Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o.
2010. Izmjenjivač topline 309-E001A Ø 438x 4731
Ø 594 x 143
Ø 25,4 x2.11
SA240TP321
SA213TP321
3.700 INA Rafinerija nafte Rijeka Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o.
2010. Izmjenjivač topline 309-E001B Ø 468x 4877
Ø 535 x 92
Ø 25,4 x2.11
SA387Gr.5
SA213TP321
3.700 INA Rafinerija nafte Rijeka Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o.